Rasim Yağlı

   

1979- 1982

Ulus Endüstri Meslek Lisesi.

1984- 1988

Ankara Hukuk Fakültesi

1988 - 1989

Ankara Barosu`nda Avukatlık Staji

1991- 1993

Bochum Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde Yüksek

 

Lisans, LL.M.

1997- 1999

Gelsenkirchen`de Hukuk Danışmanlığı

1999- 2000

Avrupa Enstitüsü`de (Saarbrücken) Avrupa

 

Hukuku üzerine Yüksek Lisans

2001`den bu yana

Gelsenkirchen' de Hukuk Danışmanlığı (Türk ve

Avrupa Birliği Hukuku, Yabancılar Hukuku),

Mahkeme Kararlarının Yeminli Tercümesi

Yayınlanmış çalışmaları:

Avrupa Adalet Divanı`nın Kararları Işığında Avrupa  

 

Birliği içinde bulunan Türkiyeli İşçilerin Hukuksal

 

Statüleri (Almanca), ZEuS: Zeitschrift für

Eroparechtliche Studien, Heft 2000/4,

Seite 507-539